Wednesday, 25 February 2009

Norwegian article

For my Norwegian readers:

Eg har skrive ein artikkel om samanhengen mellom børsen og skjørtelengda! Den finn du her:

No comments: